Al-Hadits

Memahami Hadits Nabi Sesuai Pemahaman Salafush-Shalih

Hisyaam bin ‘Urwah

Nama dan nasab beliau adalah Hisyaam bin ‘Urwah bin Az-Zubair bin Al-‘Awwaam bin Khuwailid bin Asad bin ‘Abdul ‘Uzzaa bin Qushay bin Kilaab Al-Qurasyiy Al-Madaniy, Abul Mundzir atau Abu ‘Abdillaah atau Abu Bakr Al-Asadiy tsumma Al-Baghdaadiy. Al-Imam Adz-Dzahabiy mensifatinya dengan “Al-Imam Ats-Tsiqah Syaikhul Islaam” yang kalau diterjemahkan menjadi : seorang imam yang tsiqah, guru besar Islam, sebuah pujian yang amat tinggi yang pantas disematkan kepada seorang ulama besar. Read the rest of this entry »

Iklan
Tinggalkan komentar »